Uniwersytet Zielonogórski
kontakt | PL | EN

Skład osobowy Senatu

Zgodnie z § 18 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego w skład Senatu
wchodzą:

  1. Rektor jako przewodniczący,
  2. Prorektorzy,
  3. Dziekani,
  4. 19 przedstawicieli z grupy prof. i dr hab.,
  5. 12 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
  6. 2 wybranych przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  7. 12 przedstawicieli ( 11+1) studentów i doktorantów.

 

Skład Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2012/2016

Rektor i prorektorzy  
1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Rektor 1
2. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Prorektor ds. Studenckich 2
3. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Prorektor ds. Jakości Kształcenia 3
4. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ Prorektor ds. Rozwoju 4
5. prof. dr hab. Zdzisław Wołk Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 5
Dziekani  
1. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 6
2. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 7
3. dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Wydział Humanistyczny 8
4. prof. Piotr Szurek Wydział Artystyczny 9
5. prof. dr hab. Giorgi Melikidze Wydział Fizyki i Astronomii 10
6. prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania 11
7. prof. dr hab. Leszek Jerzak Wydział Nauk Biologicznych 12
8. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 13
9. prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 14
10. dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Wydział Mechaniczny 15
11. prof. dr hab. Bogusław Banaszak Wydział Prawa i Administracji 16
Grupa prof. i dr hab.  
1. prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 17
2. dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 18
3. dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 19
4. dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Wydział Humanistyczny 20
5. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Wydział Humanistyczny 21
6. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz Wydział Humanistyczny 22
7. dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ Wydział Humanistyczny 23
8. prof. dr hab. Andrzej Ksenicz Wydział Humanistyczny 24
9. dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ Wydział Artystyczny 25
10. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ Wydział Artystyczny 26
11. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii 27
12. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania 28
13. dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 29
14. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 30
15. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 31
16. dr hab. Ryszard Rybski, prof. UZ Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 32
17. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ Wydział Nauk Biologicznych 33
18. dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Wydział Mechaniczny 34
19. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ Wydział Mechaniczny 35
Grupa pozostałych nauczycieli akademickich  
1. dr Tomasz Grzybowski Jednostki pozawydziałowe 36
2. dr inż. Gerard Bryś Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 37
3. dr Robert Dylewski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 38
4. dr Tomasz Ratajczak Wydział Humanistyczny 39
5. dr Piotr Krycki Wydział Humanistyczny 40
6. dr Patrycja Wilczek-Sterna Wydział Artystyczny 41
7. dr Tomasz Masłowski Wydział Fizyki i Astronomii 42
8. dr Zbigniew Binek Wydział Ekonomii i Zarządzania 43
9. dr Helena Ochonczenko Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 44
10. dr inż. Anna Pławiak-Mowna Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 45
11. dr Elżbieta Roland Wydział Nauk Biologicznych 46
12. dr inż. Dariusz Michalski Wydział Mechaniczny 47
Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  
1. lic. Małgorzata Dęga   48
2. mgr Kazimierz Mazur   49
Grupa doktorantów i studentów  
1. mgr Wioletta Husar doktorant 50
2. Liwia Litecka Wydział Artystyczny 51
3. Marcin Nowak Wydział Ekonomii i Zarządzania 52
4. inż. Konrad Czech Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 53
5. Maria Iurkowa Wydział Fizyki i Astronomii 54
6. mgr Danuta Nowak Wydział Humanistyczny 55
7. Ewa Świątek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 56
8. mgr inż. Kamil Woźnica Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 57
9. Małgorzata Kapuścińska Wydział Mechaniczny 58
10.   Wydział Nauk Biologicznych 59
11. Patrycja Urbaniak Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 60
12. Zbigniew Szymański Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 61

Stan na dzień 8 września 2015 r.
 Jesteś tutaj: Wersja polska > Uczelnia > Skład osobowy Senatu
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT