Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

UWAGA STUDENCI!

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia: http:www.nauka.gov.pl.

Wnioski na Wydziale Humanistycznym można składać do 29.09.2017 r. w Dziekanacie (p. 102).