Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku I,  II i III stopnia studiów stacjonarnych 2017/2018 na Wydziale Humanistycznym odbędzie się w auli C  przy ul. Wojska Polskiego 69 w dniu 02 października 2017r. o godz. 11.15.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP
dla studentów I roku – I,  II i III stopnia studiów stacjonarnych
 Wydziału Humanistycznego
odbędzie się dnia 02.10.2017r.  w godz. od 8.00 do 11.00 w auli C.

Studenci, którzy w ramach studiów odbyli obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP w Uniwersytecie Zielonogórskim i uzyskali zaliczenie w indeksie  mogą z takim wpisem zgłaszać się do Sekcji BHP przy  ul. Podgórnej (Dom Studenta Piast, p.01) celem przepisania zaliczenia.

Studenci, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu w w/w terminie zobowiązani są do odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP  indywidualnie ze studentami innego wydziału.

Prosimy o regularne odwiedzanie stron internetowych:

  • Działu Spraw Studenckich - www.dss.uz.zgora.pl  (pomoc materialna)
  • Wydziału Humanistycznego - www.wh.uz.zgora.pl (informacje dla studentów i ogłoszenia)
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego - www.uz.zgora.pl (akty prawne, organizacja roku akademickiego i regulamin studiów UZ)

Opłaty związane z tokiem studiów prosimy regulować na indywidualne konto bankowe (blankiety dostępne w dziekanacie Wydziału Humanistycznego od 28.09.2017 r. w pok. 102,103)
opłata za legitymację – 17 zł
opłata za indeks – 4 zł.
dobrowolne ubezpieczenie NNW – opcja 01- kwota 16,00zł -termin- 15.10.2017 informacja przesłana pocztą
dobrowolne ubezpieczenie NNW – opcja 02- kwota 60,00zł -termin- 15.10.2017 informacja przesłana pocztą

Plany studiów zamieszczone będą na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakładce Studenci/Plan zajęć we wrześniu 2017 r.

W celu podpisania Umowy z Uczelnią zapraszamy studentów I roku do dziekanatu Wydziału Humanistycznego p. 102 i 103 od 02.10.2017 r.
Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (§2p.4 ust.7) student ma obowiązek  niezwłocznie powiadomić dziekana o zmianie danych osobowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I roku na uroczystość i jednocześnie życzymy  sukcesów w studiowaniu wybranego na naszym Wydziale kierunku.